Om Sociald

Idén till företaget kom till på samma sätt som så mycket andra bra innovationer i världen – det fanns ett behov, men ingen lösning. Idag erbjuder vi den lösningen. 

Geografiskt ligger vi beläget i Lidköping och idag är vi tre personer som jobbar på kontoret. 

På SocialD är det era kunder som är viktigast. Därför jobbar vi under sekretess och inga av de uppgifter vi samlar in kan hämtas ut av någon annan än anhöriga samt den kund som beställt tjänsten av oss. 

Genom åren som gått har vi digitaliserat oss ordentligt i världen och det innebär också att det är en annan epok av saker man behöver hantera när en anhörig går bort.

Saker man kanske inte vill hantera för man behöver all tid till att sörja den anhörige – Där kan SocialD hjälpa till så att man får den tiden man behöver för att minnas den avlidne.